โรงเรียนบ้านโจรก
หมู่ที่ 2 บ้านโจรก   ตำบลด่าน  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 0-4455-8647
ผู้บริหาร

นายปรีญา เกษดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/01/2013
ปรับปรุง 04/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 51046
Page Views 59121
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

          โรงเรียนบ้านโจรกมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เป็นคนดีคนเก่ง มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น ภูมิใจในความเป้ฯไทย มีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต มีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาตบอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม สะอาด ร่มรื่น สวยงาม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ปรัชญาของโรงเรียน

ปญญา  โลกสมิ  ปชโชโต

        ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

 

ปณิธานของโรงเรียน

เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำพัฒนา

โรงเรียนบ้านโจรก    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
© copyright@2010 www.banjarok.com All rights reserved. Power by : preeya  ketdee